Met onze vzw kunnen we enkel mensen helpen die kampen met traumagerelateerde klachten en die een behandeling willen starten of reeds volgen bij een gespecialiseerde traumabehandelaar.


Herken je jezelf in de omschrijving van onze doelgroep? Dan kan je een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van je traumatherapie. Je kan voor maximum 8 sessies een tegemoetkoming vorderen van 25 euro per sessie (individueel of in groep, ongeacht de kostprijs van de sessie). Deze tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan je behandelaar betaald. De tegemoetkoming geldt enkel voor sessies die plaatsvinden na goedkeuring van de volledige aanvraag.

De aanvraag bestaat uit 2 delen: deel 1 wordt door jou ingevuld, deel 2 wordt door je behandelaar ingevuld. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende stappen: 


Deel 1: algemene gegevens: 

  1. Bespreek eerst met je traumabehandelaar dat je een aanvraag voor gedeeltelijke tegemoetkoming van de behandelkosten wilt indienen. Mogelijks kan je behandelaar al wat meer informatie geven over onze procedure en/of voorwaarden. Bespreek ook hoeveel jij zelf nog moet betalen voor de therapie. 
  2. Klik hier en vul de vragenlijst in. Deze vragenlijst bevat vragen over je persoonlijke gegevens, je financiële situatie, de aanwezigheid van traumagerelateerde klachten en je behandelaar. Deze gegevens worden volgens de wet voor gegevensbescherming (GDPR) behandeld. 
  3. Op basis van je antwoorden volgt er al dan niet een goedkeuring voor deel 1 van je aanvraag tot gedeeltelijke tegemoetkoming van behandelkosten. Je krijgt binnen 15 werkdagen een antwoord via e-mail.


Deel 2: de overeenkomst met je behandelaar: 

  1. Indien je een goedkeuring krijgt voor deel 1, nemen wij contact op met je behandelaar en sluiten wij een overeenkomst. Je behandelaar hoort te voldoen aan en akkoord te gaan met enkele voorwaarden. 
          >> voor meer informatie over de voorwaarden van de behandelaar: klik hier
          >> voor meer informatie over de overeenkomst met de behandelaar: klik hier
  2. Zodra wij de ondertekende voorwaarden en de overeenkomst van je behandelaar ontvangen, volgt er al dan niet een goedkeuring voor je keuze van behandelaar. Je krijgt binnen de 15 werkdagen een antwoord via e-mail. (Indien wij reeds eerder een overeenkomst sloten met je behandelaar, zal je spoedig een antwoord krijgen)


Je kreeg goedkeuring voor deel 1 en deel 2 van de aanvraag. Wat nu?

Vul na 4 en na 8 sessies samen met je behandelaar formulier B in ('overzicht deelname sessies'). Dit formulier wordt door je behandelaar aan ons bezorgd. Je behandelaar krijgt vervolgens de tegemoetkoming betaald. Wij hopen in de toekomst meer budget te werven zodat we meer sessies kunnen terugbetalen en/of een hogere tegemoetkoming per sessie kunnen geven. Help ons mee zoeken naar gulle schenkers!

Marijke Houben tegemoetkoming therapiekosten traumabehandeling traumabehandelaar traumaklachten PTSS PTSD hechting s
Nicky Zanders Marijke Houben traumatherapie trauma aanvraag tegemoetkoming PTSS PTSD VZW donaties

Vzw TraumaCura

Ondernemingsnummer: 0791.267.008

IBAN: BE75 9734 3686 0651

unsplash